Föreningen Östersjö Urfolks Ting (Östersjöväldet/ Baltic Sea Indigenous Court)

§ 1  Firma

Föreningens nams är Östersjö Urfolks Ting (Östersjöväldet). In English society´s name is Baltic Sea Indigenous Court.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att följa och kritiskt granska Östersjöregionens urfolks rättigheter och förmedla kunskap för att verkställa Deklarationen om Urfolks Rättigheter fr 2007.09.13. i alla länder av Östersjöregionen.

Föreningen skall vara partipolitiskt obunden men religiöst bunden till Östersjöregionens urfolks tro och tjäna såsom samarbetsorgan mellan medlemsorganisationerna och statsledningarna.

Föreningen ska verka genom att:

• Stödja historisk och systemisk analys av urfolks rättigheter och lokalförankring av ämnet nationellt och internationellt.

• Bistå nationella, regionala och lokala urfolks organisationer i deras arbete med sina rättigheter.

• Bidra med informationsverksamhet för att göra informationen kring urfolks rättigheter lättilgänglig och strukturerad.

• Skydda Östersjöregionens Urfolk etnogenetiskt från genocid och democid.

• Bidra till religionsfrihet så att Östersjöregionens Urfolks tro äntligen får sin rättfärdiga plats i samhället.

• Deltaga i domstolsförfaranden för att uppnå ändamålen genom rättssäker process.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s