BSIC

The-Common-Law-Courts-BSIC-min

Programme 1-7.06 CNWarS

Kriminalisera AtomKrigets System konference X

CNWS VII sv mars FINAL

deklarācija_cnws_iv__oxo LV

Resolution CNWS I final X

Декларация_распоряжение_5

 

Foundation of Baltic Sea Indigenous Order

”Insamlingsstiftelsen för Urfolk af Östersjöväldet”. Stiftelsens engelska namn är ”Foundation of Baltic Sea Indigenous Order”.

U P P R O P

Det är angeläget att öka möjlighterna för Östersjöregionens urfolk att kunna leva enligt sitt eget sed i sina egna traditionella sociala och ekonomiska system.

I detta syfte har vi bildat ”Insamlingsstiftelsen för urfolk af Östersjöväldet”. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att med sina samlade resurser antingen bedriva eller ge bidrag till främjandet av urfolks rättigheter.

Stiftelsen stödjer främst Östersjöregionens urfolks rättigheterna att kunna leva inom egna traditionella sociala och ekonomiska system som kan innebära:

– att få utbildning i traditionell sed och urfolks rättigheter,

– att bo tryggt på förfädernas mark,

– att kunna leva i släktsamhällen och prioritera familjelivet,

– att syssla med traditionella yrken,

– att arbeta inom gåvoekonomi,

– att utöva tro enligt forn sed,

– att ha egna sociala och ekonomiska system moderniserade,

– att ha bra hälsovård,

– att skydda urfolk etnogenetiskt från genocid och democid.

För att uppnå urfolks rättigheter verställda kan stiftelsen driva skolor, bygga kapell, etablera banker och försäkringsbolag samt andra nödvändigeter.

För att säkerställa urfolks rättigheterna ska Baltic Sun modellen med 14 kvalitets parametrar användas som metodik för verkställandet och kontrollen.

Vi ingår i insamlingsstiftelsens första styrelse.

Som stiftare vädjar vi härmed genom detta upprop om bidrag till stiftelsen. Bidrag till stiftelsen inbetalas lämpligen till bankgirokonto eller plusgirokonto som meddelas via webbsida LoveOrder.INFO

Stockholm den 22 januari 2017

Ditta Rietuma                      Johannes Vestly

Martins Ots

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s