BSIC

Indigenous courts are a crucial alternative to Babylonian corporate courts of Siccode.com Roman law global Roman Empire papacies totalitarian regime well described by Charles Bruce Stewart  babylonian commerce slave codes

Indigenous World Order Court of Godland was established at Disa/Laima 12018 out of the work of ten konferences/courts of the Baltic Sea Indigenous Court (BSIC) – quaterly held fr June 12015 to December 12017 and even depicted on BSRRW.org and playlists of Youtube channel RadioactiveBSR https://www.youtube.com/user/radioactivebsr

The-Common-Law-Courts-BSIC-min

Programme 1-7.06 CNWarS

Kriminalisera AtomKrigets System konference X

CNWS VII sv mars FINAL

deklarācija_cnws_iv__oxo LV

Resolution CNWS I final X

Декларация_распоряжение_5

Deep investigation of globaly totalitarian racist and occult mass murderör sekt of false money and any government structure treasonous corruption organiser maffia, published 1978 in NY – Britain´s Opium War Against the US, describes the warmangler dinasties and their armies still conspiring against the whole world establishing NWO, the main parts of the book on link https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/binder-dope-min.pdf

The holy father Lars Rutger of Godland is the chief of Indigenous World Order Court of Godland (previous involvement in http://www.samhallspartietforvuxna.se/ ) and is reached at larsrutger@gmail.com  See holy father Lars Rutger of Godland investigating the apocaliptic crimes of church and corporations that steel the states from the people and commit genocide and democide untamed, due to lack of gift economy and loveorder.

Foundation of Baltic Sea Indigenous Order

”Insamlingsstiftelsen för Urfolk af Östersjöväldet”. Stiftelsens engelska namn är ”Foundation of Baltic Sea Indigenous Order”.

U P P R O P

Det är angeläget att öka möjlighterna för Östersjöregionens urfolk att kunna leva enligt sitt eget sed i sina egna traditionella sociala och ekonomiska system.

I detta syfte har vi bildat ”Insamlingsstiftelsen för urfolk af Östersjöväldet”. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att med sina samlade resurser antingen bedriva eller ge bidrag till främjandet av urfolks rättigheter.

Stiftelsen stödjer främst Östersjöregionens urfolks rättigheterna att kunna leva inom egna traditionella sociala och ekonomiska system som kan innebära:

– att få utbildning i traditionell sed och urfolks rättigheter,

– att bo tryggt på förfädernas mark,

– att kunna leva i släktsamhällen och prioritera familjelivet,

– att syssla med traditionella yrken,

– att arbeta inom gåvoekonomi,

– att utöva tro enligt forn sed,

– att ha egna sociala och ekonomiska system moderniserade,

– att ha bra hälsovård,

– att skydda urfolk etnogenetiskt från genocid och democid.

För att uppnå urfolks rättigheter verställda kan stiftelsen driva skolor, bygga kapell, etablera banker och försäkringsbolag samt andra nödvändigeter.

För att säkerställa urfolks rättigheterna ska Baltic Sun modellen med 14 kvalitets parametrar användas som metodik för verkställandet och kontrollen.

Vi ingår i insamlingsstiftelsens första styrelse.

Som stiftare vädjar vi härmed genom detta upprop om bidrag till stiftelsen. Bidrag till stiftelsen inbetalas lämpligen till bankgirokonto eller plusgirokonto som meddelas via webbsida LoveOrder.INFO

Stockholm den 22 januari 2017

Ditta Rietuma                      Johannes Vestly

Martins Ots

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s