BSIC

The-Common-Law-Courts-BSIC-min

Programme 1-7.06 CNWarS

Kriminalisera AtomKrigets System konference X

CNWS VII sv mars FINAL

deklarācija_cnws_iv__oxo LV

Resolution CNWS I final X

Декларация_распоряжение_5

 

Foundation of Baltic Sea Indigenous Order

”Insamlingsstiftelsen för Urfolk af Östersjöväldet”. Stiftelsens engelska namn är ”Foundation of Baltic Sea Indigenous Order”.

U P P R O P

Det är angeläget att öka möjlighterna för Östersjöregionens urfolk att kunna leva enligt sitt eget sed i sina egna traditionella sociala och ekonomiska system.

I detta syfte har vi bildat ”Insamlingsstiftelsen för urfolk af Östersjöväldet”. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att med sina samlade resurser antingen bedriva eller ge bidrag till främjandet av urfolks rättigheter.

Stiftelsen stödjer främst Östersjöregionens urfolks rättigheterna att kunna leva inom egna traditionella sociala och ekonomiska system som kan innebära:

– att få utbildning i traditionell sed och urfolks rättigheter,

– att bo tryggt på förfädernas mark,

– att kunna leva i släktsamhällen och prioritera familjelivet,

– att syssla med traditionella yrken,

– att arbeta inom gåvoekonomi,

– att utöva tro enligt forn sed,

– att ha egna sociala och ekonomiska system moderniserade,

– att ha bra hälsovård,

– att skydda urfolk etnogenetiskt från genocid och democid.

För att uppnå urfolks rättigheter verställda kan stiftelsen driva skolor, bygga kapell, etablera banker och försäkringsbolag samt andra nödvändigeter.

För att säkerställa urfolks rättigheterna ska Baltic Sun modellen med 14 kvalitets parametrar användas som metodik för verkställandet och kontrollen.

Vi ingår i insamlingsstiftelsens första styrelse.

Som stiftare vädjar vi härmed genom detta upprop om bidrag till stiftelsen. Bidrag till stiftelsen inbetalas lämpligen till bankgirokonto eller plusgirokonto som meddelas via webbsida LoveOrder.INFO

Stockholm den 22 januari 2017

Ditta Rietuma                      Johannes Vestly

Martins Ots

Advertisements

The rights of indigenous peoples

Challenging crown princess Victoria of Sweden on her 40th anniversary

KR Sv Vic 40 DLoG

Nordea destroyed Baltic Sea Indigenous Oak tempel of Latvian Society in Ropaži anyway – as Jesuits have destroyed all natives tempels

To NORDEA BANK AB annual meeting

Indigenous Decentralisation documents from Ditta of Godland

Nordea 16.3.17 signed o

Urfolks rättigheter

Deklaration on the Rights of Indigenous Peoples

www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

Första beslut i Criminalise Nuclear War Systems (CNWS) av Baltic Sea Indigenous Court  (BSIC) urfolks ting  www.bsrrw.org som är attackerad och kan inte längre fyllas på.

Urfolks meditation

“First of all, I urge you to cast off your fears. Leave at home the kind of defense, constant control, and fear with which you have traveled so far. Arrive at the site, among the flowers and caress them. Just sit in the grass and feel this divine state. Arrive into the sanctuary. Then I ask you to forgive yourself and others. Step inside the shrine and meditate. Listen to the sound of cosmic creation, return to the womb. Be reborn without pain, sadness or any kind of compliance. Just listen, be the witness, the observer. Do not judge, just listen, flow with the nature, wave with the wind. Just be in the moment, just be. Become who you are. Then start singing…”

Föreningen Östersjö Urfolks Ting (Östersjöväldet/ Baltic Sea Indigenous Court)

§ 1  Firma

Föreningens nams är Östersjö Urfolks Ting (Östersjöväldet). In English society´s name is Baltic Sea Indigenous Court.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att följa och kritiskt granska Östersjöregionens urfolks rättigheter och förmedla kunskap för att verkställa Deklarationen om Urfolks Rättigheter fr 2007.09.13. i alla länder av Östersjöregionen.

Föreningen skall vara partipolitiskt obunden men religiöst bunden till Östersjöregionens urfolks tro och tjäna såsom samarbetsorgan mellan medlemsorganisationerna och statsledningarna.

Föreningen ska verka genom att:

• Stödja historisk och systemisk analys av urfolks rättigheter och lokalförankring av ämnet nationellt och internationellt.

• Bistå nationella, regionala och lokala urfolks organisationer i deras arbete med sina rättigheter.

• Bidra med informationsverksamhet för att göra informationen kring urfolks rättigheter lättilgänglig och strukturerad.

• Skydda Östersjöregionens Urfolk etnogenetiskt från genocid och democid.

• Bidra till religionsfrihet så att Östersjöregionens Urfolks tro äntligen får sin rättfärdiga plats i samhället.

• Deltaga i domstolsförfaranden för att uppnå ändamålen genom rättssäker process.