Blog

TakeBacks

detox from CVD injection

Dr Mercolas Detox Protocol

Dr Pompas 5Rs of True Cellular Detox from Graphene Oxide Nanoparticles

2020 data on Crude Death Rates World Wide show no epidemics

Truth Commission of Earth Wide Godland provides 2020 data, on Crude Death Rates World Wide, purchased fr UN data agency, that proves that there was no pandemic on Earth 2020

Below is the order of Earths Humanites Highest Commanders and Chiefs Ditta and Leif of Godland for Take Back of Swedish Police and Arrest of Cardinal Anders Arborelius implementing Social Scoring Death Camps for the Earths Civilisation Destruction, in Swedish. See Godland Nirnberg II orders in English below these docs

Godland government mobilisation and arrest order of poisoners of humanity

video of Ditta of Godland eksplaining world government mobilisation for healing remedy

https://rumble.com/vpz56h-ditta-of-godland-issues-mobilisation-world-indigenous-godland-alliance-gove.html

Ditta and Leif of Godland take back of all nations into Rescue-rule of their indigenous people, closing roman death camps world wide

claim of RESCUE-rule of Sweden. Leif den I RÄDDAR-Regeringsförklaring för folkstaten Konungariket Sverige

mottagarlista

Arrest order of Swedish Social chiefs

Återtag av regeringskansliet Landsting polis och alla stats fastigheter

Återtags mall av varje urfolks/medborgares hem fr monopol påvens fusk bankirer

Offentlig urkund till Polismyndigheten om arrest av kardinalen för kapitulation av Döds kulten. 10.11.21

För att klicka på länkarna bifogas ostämplad osignerad version

Video Ditta av Gudalandet lämnar in Kapitulations/Återtags kravet till Solna Polisen

https://rumble.com/vp8ioc-imperatorn-ditta-av-gudalandet-tertar-polisen-fr-ddskulten-som-kapitulerar-.html

Nirenberg II, decree 4, 3. 6th October y 21

Decree by emperor Ditta of Godland, Highest Judge of Earth wide Human Love Order Court of Godland, fr LoveOrder.INFO – highest healing authority on Earth.

World Indigenous Human Love Order of Godland indigenous courts and oxa banks.

This paper was red by Ditta od Godland up to page 30, and is on video in the version without 4.7. 8) 9) 10) 8) 11) added after the video reading, and found under the video here.

Nirenberg II Earth wide Court of Godland decree 4 and 3, by Ditta of Godland, on 6th October Year 21 – YouTube

Nirenberg II, decree 3, 2nd October y 21

Nirenberg II Earth wide Court of Godland decree 3, on 2nd October Year 21

Decree by Ditta of Godland, Highest Judge of Earth Wide LoveOrder of  Godland, fr LoveOrder.INFO.

Creating electricity independent Human LoveOrder geographical Areas in national states ReTaken back within jurisdiction of Earth wide Godland, with 143 Milliard WIR/Euro/USD oxa stock for each Human / Hybrid Humanoid/ Zombie Humanoid, for rehabilitation back into Loving Humans. Four stages of Murdering of All Humanity – 1) World Wide Human Tyranny, 2) World Wide AI Hybrid Tyranny, Drones, 3) Genetically Modified AI Zombie Humanoids, electric driverles cars, 4) Humanoid Mobiloids, get replaced by  Humanoid Machines-Robots. Godlander Take Backs – of All from Humanity by Bill Gates/Vatican/ IMF/UN  maffia pirates stolen international, national and local indigenous resources.

PDF with decree in 4 languages, English, Swedish, Latvian and Russian, to be translated into all languages of the world for implementations to rescue all Peoples.

In Swedish. 27.8.(1)2021  

Till varje sockens alla kapabla människor 

Till sockens urfolks sheriff

Till sockens Sannings Kommission

Etablering av Sannings Kommissioner i varje socken, övergång från Bill Gates/IBM världsvaluta SDR, till WIR World Indigenous Runes checkar karvstockar, run mynt, för att stoppa genomförd folk avrättning genom smittsam gen-skadande biovapen med grafen – COVID injektioner, samt 4G 5G.

World Indigenous Human Love Order Court of Godland

Nurenberg II Court of Godland decree 2 by Ditta of Godland, 23.8.21.

On Corona Controlled Demolition of all national states and humans by COVID bioweapons, lockdowns, media and SDR currency, that is changed to WIR.

Template for call to retriev indigenous peoples ‘/ citizens’ / human’s local basic resources fr digital coup pirates poisoning humanity. Electricity independent insurance and payment system from Godland LoveOrder.INFO

Mall för återtag av urfolks/medborgares/människornas lokala basala resurser från digitala pirater som förgiftar Mänskligheten. El oberoende försäkring och betalnings system av Gudalandet

Take Back of All Stocks of Sweden for All Humans and All Life of Sweden. Stand Down for Injections and RF attacks, Capitulation of All Hostile Forces to Diarchs of Godland.

PDF med epost urkund till ärkebiskopen av Svenska Kyrkan med inledande kapitulations och regerings instruktioner.

Ni ska se våra videos som bevisar att Svenska Kyrkan har mottagit urkunden till ärkebiskopen och prästen i Jordbro från Ditta av Gudalandet 6.7.21. Dokumentet finns på följande länk

Ditta av Gudalandet, Jordbro Stock Holmens församling, urkund till ärkebiskopen av Svenska Kyrkan. – YouTube

Ni måste nu skriva Era sanningsredogörelser om dem som leder det pågående massmordet av Sveriges befolkning, eller kommer Ni att bli dömda vid Galgstenet, av Nuremberg II Alltinget. Ni ska veta och verkställa de via länkar bifogade 3 dokument som är konstituerande för återtag av folkstaten Konungariket Sverige, som nu sker, och för alla världens nu återtagna nationer:

TakeBack of Sweden. Leif den I av Gudalandet tillbakatagande av Folket stulna folkstaten Konungariket Sverige.

Folkastatens Konungariket Sverige Urfolks Lands Tinget, i World Indigenous Human Love Order Court of Godland, Leifs av Gudalandet urfolks regering av folkstaten Konungariket Sverige, mss.lege.net

Sanningsredogörelsen  är dokumenterad med videos och stadge dokument, som finns på LoveOrder.INFOMSS.lege.net och  5 Youtube kanaler – Indigenous Court IWOCG, Baltic Sea Indigenous, RadioactiveBSR, FreeLatvia, Safe Humanity of Godland, samt stulna ULC ersättares ULCT kanal av EmOven universallawcommunitytrust.com, och finanssystemet avslöjande kanal StopPirates och stopthepirates.blogspot.com.För återtag från främmande Jesuit-WHO tirani makts dödsläger verksamhet  privatiserade folkstatens Konungariket Sverige bolag


Till RIKSDAGEN, låtsas Talman Andreas Norlén som erhåller arresteringsorder,talmannen@riksdagen.se

Till FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN FÖR SR, SVT OCH UR, ledare Lena Hammargren,info@forvaltningsstiftelsen.se

Till Folkhälsomyndigheten, ledare Johan Carlsoninfo@folkhalsomyndigheten.se

Till Högsta Domstolen, ledare Anders Ekahogsta.domstolen@dom.seTill urfolks folkstatens

Konungariket Sverige urklagare  Od Rune Jacobsen, för verkställighet, urklagare@gmail.com .

Till urfolks folkstatens Konungariket Sverige ursheriff Fritjof Persson, för verkställighet, fritjof.persson@protonmail.com . Fritjof Persson även erhöll signerad original av första dokumentet med arresteringsordern av affärsbolagets RIKSDAGEN låtsas talman, för delgivning.

För information till bolags ledare indragna i krigsbrott mot medborgarna, och beordrade att tillbakadra från tjänst till utländsk makt och skapa avtal för folkstaten Konungariket Sverige medborgares och urfolks  bästa: (…)


Ärade medborgare, gisslan i av Bill Gates WHO/FN/ IMF/ WB m fl övertagna folkstaten Konungariket Sverige, Ni som är anställda i NWO Deep State ska kapitulera och Tillbakadra från gysslan positioner i det rådande digitala systemet, och övergå till Birka oxa checkar med WIR World Indigenous Runes karvstockar och trä rune mynt, samt rationerings kuponger m m. Ni måste nu skriva Era sanningsredogörelser om dem som leder det pågående massmordet av Sveriges befolkning, eller kommer Ni att bli dömda vid Galgstenet, av Nuremberg II Alltinget.

Ni ska veta och verkställa de bifogade 3 dokument som är konstituerande för återtag av folkstaten Konungariket Sverige, som nu sker, och för alla världens nu återtagna nationer:

1.      Militär rekrytering av Leif den I urfolks regering, och urfolks  världs Gudalandets högste befäls order för att återta Mänsklighetens resurser med vilka mänskligheten avrättas, fallet folkstaten Konungariket Sverige.         Beslut-Sanningsredogörelse  om ockupation av Sverige av främmande makt,  statens återtag genom Monarkin Staten Sverige urfolks regering av Leif av Gudalandet , akka Leif Erlingsson.

Separationslag av akut nödvändighet av separation av dem gen-modifierade smittsamma människorna från ekologiska människor.

Video om Separationslagen fr 1.5.21.

Leif den I urfolks regering utlyser Separationslag av Gen-Modifierade-Smittsamma. 15 min saknas änFB – YouTube


1.1.Signerad dokument laddas ner på https://drive.google.com/file/d/12Gxz2_9RFsAwbUfoWFspDUeGj0qypovJ/view?usp=sharing

1.2. finns bifogad osignerad som pdf nedan

2.    Decree-Truth statement  on ockupation of all nations,  Take Back of all nation resources, for all miljards of Humans, by Ditta and Leif of Godland, akka Ditta Rietuma and Leif Erlingsson. Reconstruction of Roman Death Cult into Love Order of Godland on Earth. Separation law of by COVID-injection-bio-weapons-gene-modified-contaminated-sterilisers post-humans  from gene-ecological-humans, to stop specicide of Humanity. Oxa WIR (currency World Indigenous Runes) financial ReSet of Godland. 

Kärleksgudarna är Alltid med Oss då Vi är med Dem… 

Hjärltigt,           2 edgivare                                                                                 

  1. Ditta av Gudalandet aka Ditta Rietuma      

Världens Urfolks Konna av Godland             

Högsta överbefäl WIHLOG                           

Överbefäl av staten Lettlands Republik         

Högsta domare VUT/ WIHLOCG                   

www.LoveOrder.INFO

President av Lettlands Republik                    

www.LatvijasRepublika.INFO

Sveriges Urfolks Riksbanks direktör  

Staten Konungariket Sverige

www.MSS.lege.net/oxa/
Världens EMF och Rad säkerhet

www.BSRRW.org  

E info@loveorder.info    

2. Leif av Gudalandet aka Leif Erlingsson

Världens Urfolks Konn av Godland

Högste överbefäl WIHLOG

Överbefäl staten Konungariket Sverige

Högste domare VUT/I WIHLOCG

www.LoveOrder.INFO 

Monark av Monarkin Staten Sverige

www.MSS.lege.net 

E    leif@lege.ne

                                    

6 Youtube channels of Godlands diarchs: 

Baltic Sea Indigenous https://www.youtube.com/channel/UCcQSKISlsSYKaAAiAlOW-Ww 

Indigenous courts IWOCG https://www.youtube.com/channel/UCJ9vAvuHfadhixwjbx61Mgg 

Neo I Am https://www.youtube.com/user/neoiam

Safe Humanity ofGodland https://www.youtube.com/channel/UCLZCCqmQgpviDsv3celx9AA

FreeLatvia https://www.youtube.com/user/freelatvia

RadioactiveBSR https://www.youtube.com/user/radioactivebsr

Ditta av Gudalandets utlysning av urfolks regering och Nuremberg II Alltinget

Video med läkarna Hanna Åsberg och Glenn Dormer, och Ditta av Gudalandets utlysning av urfolks regering och Nuremberg II Alltinget, sista 20 min

https://rumble.com/vji483-lkarna-hanna-sberg-och-glenn-dormer-hller-presskonferens-vid-fhm.-ditta-av-.html?mref=ht115&mc=bo8qs

Bifogade 2 dokument

Nirenberg II of Godland, decree I. 21 st of June y 21

Nirenberg II court of Godland was declared starting proceedings on 20.6.2021 at following meetings of Swedish and other Truth Commissioners gathering in Stockholm, when Sheriff Persson even received from Ditta of Godland a signed copy of the Nationalisation of all Resources of Kingdom of Sweden back into Nations Citisens management stocks and balances, through indigenous government of Monarchy State Sweden.

https://rumble.com/vji483-lkarna-hanna-sberg-och-glenn-dormer-hller-presskonferens-vid-fhm.-ditta-av-.html?mref=ht115&mc=bo8qs

Decree-Truth statement on ockupation of all nations, Take Back of all
nation resources, for all miljards of Humans, by Ditta and Leif of Godland,
akka Ditta Rietuma and Leif Erlingsson. Reconstruction of Roman Death
Cult into Love Order of Godland on Earth. Separation law of by COVIDinjection-bio-weapons-gene-modified-contaminated-sterilisers posthumans from gene-ecological-humans, to stop specicide of Humanity. Oxa WIR (currency World Indigenous Runes) financial ReSet of Godland.

Det faktiska eposten som skickades till huvudmottagarna med flera

BSIC

Indigenous courts protected by local Indigenous Rulers in every State are a crucial replacement of Babylonian corporate courts of Siccode.com Roman law Roman Empire global papacies totalitarian regime through a global register of Babylonian Commerce Slave Codes well described by Charles Bruce Stewart  babylonian commerce slave codes

Indigenous State Rulers reregister all companies loyal to indigenous people of the state by collecting the indigenous and state citisens loyal company lists from Local Indigenous Rulers.

Indigenous World Order Court of Godland was established at Disa/Laima 12018 out of the work of ten konferences/courts of the Baltic Sea Indigenous Court (BSIC) – quaterly held fr June 12015 to December 12017 and even depicted on BSRRW.org and playlists of Youtube channel RadioactiveBSR https://www.youtube.com/user/radioactivebsr

To establish local Indigenous Court  You need to find Your  wise and loving Indigenous Rulers and help them re-establish Indigenous Courts and Banks, that are recognised by the Diarch of Godland according to constituting acts of Indigenous World Order of Godland, IWOCG, and Indigenous World Order Bank of Godland, IWOBG.

The founding document of Indigenous World Order Court of Godland, 15.5.18 update XXX 15.5.18. STATUTE Indigenous World Order COURT of Godland

Constituting act of IWOBank of Godland, update 15.5.18 Indigenous W Order Bank 11.06.17. ACT 6 Indigenous World Order Bank of Godland, IWOBG, page is on subpage OXA

On The Rights of Godlanders and Baltic Sun Model  The Rights of Godlanders 15.5.18.

Common law court mannual The-Common-Law-Courts-BSIC-min

 

Verdicts and arrest warrants

Communication to Swedish Finance Inspection authority business company on nationalisation of all Swedish private banks back into the protection of the state Kingdom of Sweden that is being restored by Monarch of Monarchy State Sweden – Leif the Ist, aka konn of Indigenous World Order of Godland in diarchy with Ditta of Godland, even director of the Indigenous World Order Bank of Godland, as well as the Nationalised Swedish Banks Estate for Peoples State of Kingdom of Sweden. In Swedish, until other document fr page 23 on communication to Swedish Telecommunications and Post Agency on ECNRR reform of Basic Safety Standard of Electromagnetic Radiation Risk levels letter fr 8.3.19 in English  Till Haninges och Sveriges förvaltare 8.4.19

common law arrest warrant 188 BSIC central banks

Verdict /present to Swedish central bank Sveriges Riksbank on its 350 year yubilee IWOCG Verdict-present organises true central banking 25.5.18

BSIC X nr 5 court Verdict BSIC X verdict 5 on 20.5.18

First BSIC court  (1)2015 Programme 1-7.06 CNWarS

Kriminalisera AtomKrigets System konference X

CNWS VII sv mars FINAL

deklarācija_cnws_iv__oxo LV

Resolution CNWS I final X

 

The silent and lawful mass murderers witnessed by

Deep investigation of worldwide totalitarian racist and occult mass murderer sect of false money and any government structure treasonous corruption organiser mafia, published 1978 in NY – Britain´s Opium War Against the US, describes the war mangler dynasties and their armies still conspiring against the whole world establishing NWO, the main parts of the book on link https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/binder-dope-min.pdf

The holy father Lars Rutger of Godland is the chief of Indigenous World Order Court of Godland (previous involvement in http://www.samhallspartietforvuxna.se/ ) and is reached at larsrutger@gmail.com  See holy father Lars Rutger of Godland investigating the apocaliptic crimes of church and corporations that steel the states from the people and commit genocide and democide untamed, due to lack of gift economy and loveorder.

Foundation of Baltic Sea Indigenous Order

”Insamlingsstiftelsen för Urfolk af Östersjöväldet”. Stiftelsens engelska namn är ”Foundation of Baltic Sea Indigenous Order”.

U P P R O P

Det är angeläget att öka möjlighterna för Östersjöregionens urfolk att kunna leva enligt sitt eget sed i sina egna traditionella sociala och ekonomiska system.

I detta syfte har vi bildat ”Insamlingsstiftelsen för urfolk af Östersjöväldet”. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att med sina samlade resurser antingen bedriva eller ge bidrag till främjandet av urfolks rättigheter.

Stiftelsen stödjer främst Östersjöregionens urfolks rättigheterna att kunna leva inom egna traditionella sociala och ekonomiska system som kan innebära:

– att få utbildning i traditionell sed och urfolks rättigheter,

– att bo tryggt på förfädernas mark,

– att kunna leva i släktsamhällen och prioritera familjelivet,

– att syssla med traditionella yrken,

– att arbeta inom gåvoekonomi,

– att utöva tro enligt forn sed,

– att ha egna sociala och ekonomiska system moderniserade,

– att ha bra hälsovård,

– att skydda urfolk etnogenetiskt från genocid och democid.

För att uppnå urfolks rättigheter verställda kan stiftelsen driva skolor, bygga kapell, etablera banker och försäkringsbolag samt andra nödvändigeter.

För att säkerställa urfolks rättigheterna ska Baltic Sun modellen med 14 kvalitets parametrar användas som metodik för verkställandet och kontrollen.

Vi ingår i insamlingsstiftelsens första styrelse.

Som stiftare vädjar vi härmed genom detta upprop om bidrag till stiftelsen. Bidrag till stiftelsen inbetalas lämpligen till bankgirokonto eller plusgirokonto som meddelas via webbsida LoveOrder.INFO

Stockholm den 22 januari 2017

Ditta Rietuma                      Johannes Vestly

Martins Ots

 

Nuremberg II of Godland Jordbro proceedings on execution of Humanity by Injections and stealth of all wealth

The Courts of Godland give Amnesty, Rehabilitation, and All Rights of Godlanders to all sinsere open source evidence providers of Truth Statements of Death Cult systems within their scope, even to the perpetrators. The inquisitorial prison system is being dismantled.

Proceedings start with a Resource revision meeting of Reformed Swedish Churh, that performes the Take Back of all stolen resaurces of Humanity from international AI digital mega conglamerat Black Rock owners, firstly investigating who are these amazing people.

Swedish call for the holy suspects and victims, both sides of martyrs of dying Humanity, to appear to the Court of Godland in Jordbro, Sweden 15.8.21. at 15.00 Jordbro Churh.  Summons for Black Rock (Netherlands) B.V. Stockholm Filial CEO and V CEO

The rights of indigenous peoples

Challenging crown princess Victoria of Sweden on her 40th anniversary

KR Sv Vic 40 DLoG

Nordea destroyed Baltic Sea Indigenous Oak tempel of Latvian Society in Ropaži anyway – as Jesuits have destroyed all natives tempels

To NORDEA BANK AB annual meeting

Indigenous Decentralisation documents from Ditta of Godland

Nordea 16.3.17 signed o

Urfolks rättigheter

Deklaration on the Rights of Indigenous Peoples

www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

Första beslut i Criminalise Nuclear War Systems (CNWS) av Baltic Sea Indigenous Court  (BSIC) urfolks ting  www.bsrrw.org som är attackerad och kan inte längre fyllas på.

Urfolks meditation

“First of all, I urge you to cast off your fears. Leave at home the kind of defense, constant control, and fear with which you have traveled so far. Arrive at the site, among the flowers and caress them. Just sit in the grass and feel this divine state. Arrive into the sanctuary. Then I ask you to forgive yourself and others. Step inside the shrine and meditate. Listen to the sound of cosmic creation, return to the womb. Be reborn without pain, sadness or any kind of compliance. Just listen, be the witness, the observer. Do not judge, just listen, flow with the nature, wave with the wind. Just be in the moment, just be. Become who you are. Then start singing…”

Föreningen Östersjö Urfolks Ting (Östersjöväldet/ Baltic Sea Indigenous Court)

§ 1  Firma

Föreningens nams är Östersjö Urfolks Ting (Östersjöväldet). In English society´s name is Baltic Sea Indigenous Court.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att följa och kritiskt granska Östersjöregionens urfolks rättigheter och förmedla kunskap för att verkställa Deklarationen om Urfolks Rättigheter fr 2007.09.13. i alla länder av Östersjöregionen.

Föreningen skall vara partipolitiskt obunden men religiöst bunden till Östersjöregionens urfolks tro och tjäna såsom samarbetsorgan mellan medlemsorganisationerna och statsledningarna.

Föreningen ska verka genom att:

• Stödja historisk och systemisk analys av urfolks rättigheter och lokalförankring av ämnet nationellt och internationellt.

• Bistå nationella, regionala och lokala urfolks organisationer i deras arbete med sina rättigheter.

• Bidra med informationsverksamhet för att göra informationen kring urfolks rättigheter lättilgänglig och strukturerad.

• Skydda Östersjöregionens Urfolk etnogenetiskt från genocid och democid.

• Bidra till religionsfrihet så att Östersjöregionens Urfolks tro äntligen får sin rättfärdiga plats i samhället.

• Deltaga i domstolsförfaranden för att uppnå ändamålen genom rättssäker process.